Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STRUKTURA I KONTAKT

 

Klub Jednostki Wojskowej stanowi bazę do organizacji licznych przedsięwzięć służących wspieraniu dowódców w procesie dowodzenia, szkolenia i wychowania żołnierzy. Jest ważnym instrumentem promocji Sił Zbrojnych i spraw obronnych, jak również narzędziem w przekazywaniu tradycji orężnych oraz dziedzictwa kulturowego.

 

Główne zadania klubu, to:

 • kształtowanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
 • zabezpieczanie czasu wolnego żołnierzom i ich rodzinom;
 • rozwijanie zainteresowań i talentów wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 • rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej;
 • wsparcie bezpośrednie rodzin żołnierzyi wspieranie trwałości ich relacji;
 •  wsparcie i opieka nad rodzicami wojskowymi, których dzieci są przewlekle chore lub kalekie
 • wsparcie wysiłków rodzin zapobiegającychich wykluczeniu.

 

1.       Kierownik Klubu JWK

mgr Agnieszka Jakacka-Jaworska tel.: 261 101 490/693 922 518

 2.       Starszy instruktor Klubu JWK

mgr Beata Jasińska tel.: 261 101 499

 3.       Instruktor

mgr Martyna Abu Louz tel.: 261 101 499

 4.       Starszy operator sprzętu

Andrzej Wątroba tel.: 261 101 499

 5.       Starszy bibliotekarz

mgr Ewa Pyka tel.: 261 101 509

 6.       Bibliotekarz

mgr Grażyna Molska tel.: 261 101 509

 

 Adres:

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

e-mail:  jwk.klub@ron.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP