Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLUB JWK


 

Klub Jednostki Wojskowej stanowi bazę

do organizacji licznych przedsięwzięć służących wspieraniu dowódców w procesie dowodzenia, szkolenia i wychowania żołnierzy. Jest ważnym instrumentem promocji Sił Zbrojnych i spraw obronnych, jak również narzędziem w przekazywaniu tradycji orężnych oraz dziedzictwa kulturowego.

Główne zadania klubu, to:

       kształtowanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;

        zabezpieczanie czasu wolnego żołnierzom i ich rodzinom;

       rozwijanie zainteresowań i talentów wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

       rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej; - wsparcie bezpośrednie rodzin żołnierzy

    i wspieranie trwałości ich relacji;

       wsparcie i opieka nad rodzicami wojskowymi, których dzieci są przewlekle chore lub kalekie

        wsparcie wysiłków rodzin zapobiegających

    ich wykluczeniu.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP