Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

nr spr. 35/2019 Serwis i legalizacja zestawów tlenowych PHAOS oxygen system dla JW 4101 w Lublińcu

W dniu 04.07.2019 r. Zamawiający - JW 4101 w Lublińcu zamieścił na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Serwis i legalizację zestawów tlenowych PHAOS oxygen system. Poniżej znajdują sie wszystkie załączniki do tego postępowania.

 

 

W dniu 15.07.2019 r. nastapiło otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. W załaczeniu informacja z otwarcia.

 

W dniu 19.07.2019 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Poniżej informacja o wyborze.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 15-07-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50210000-0
50800000-3

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-07-04 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-07-04 07:52 Ostatnia zmiana: 2019-07-22 12:07
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP