Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 48/2018

                                                                                    Lubliniec, dnia 02.01.2019 r.           

Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 4101

42-700 Lubliniec,

ul. Sobieskiego 35

Nr sprawy 48/2018                                       

 

 

 

 

Zawiadomienie -internet

 

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Obsługa obiektów sportowych, prowadzenie treningów sportowych dla żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 48/2018”

 

 

            Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: Obsługa obiektów sportowych, prowadzenie treningów sportowych dla żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu z o s t a ł o    u n i e w a ż n i o n e   z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 7  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt. 7).

 

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału kolejnym postępowaniu  prowadzonym przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

 

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ   

 

Patrycja Szczygioł  (261 101  450)

02.01.2019 r.

Sprawa nr 48/2018

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Szczygioł Czas wytworzenia: 2019-01-02 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-01-02 11:57 Ostatnia zmiana: 2019-01-02 11:57
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP