Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 11/2019

                                                                                                           Lubliniec, dnia 06.02.2019 r. 

Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 4101

42-700 Lubliniec,

ul. Sobieskiego 35

tel. 261-101-450

email: a.lukasik@ron.mil.pl

Nr sprawy 11/2019                            

 

Zawiadomienie – internet

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę obiektu sportowego i prowadzenie treningów dla żołnierzy i pracowników wojska Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu– nr sprawy 11/2019

 

            Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U.   z 2018 r. poz. 1986.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonew trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: Obsługę obiektu sportowego i prowadzenie treningów dla żołnierzy i pracowników wojska Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu– nr sprawy 11/2019    zostało         u n i e w a ż n i o n e   z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z  faktem, iż Zamawiający na sfinansowanie zamówienia po zmianie opisu przedmiotu zamówienia w stosunku do poprzednich postepowań (nr 48/2018 i 2/2019)  oszacował wartość na 180.000 zł a złożone oferty wynoszą:

Oferta nr 1 – 219.757,00 zł

Oferta nr 2 – 214.948,00 zł

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty środków na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                                                                     

Dowódca

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

 ______________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ  

 

Agnieszka Łukasik (261 101-450)

06.02.2019 R.

T: 2412

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-02-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-06 11:45 Ostatnia zmiana: 2019-02-06 11:45
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP