Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

nr spr. 2/OIB/2019

Poniżej znajduje się ogłoszenie wraz z załącznikami do postępowania realizowanego z obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego na Dostawę wyposażenia mobilnego systemu teleinformatycznego BICES dla JW 4101 w Lublińcu

 

W dniu 07.08.2019 r. odbyło się otwarcie wniosków w postępowaniu nr 2/OIB/2019 na Dostawę wyposażenia mobilnego systemu teleinformatycznego BICES dla JW 4101 w Lublińcu z podziałem na 5 zadań. Informacja w załączeniu.

 

W dniu 24.09.2019 r. odbyło się otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. Poniżej zamieszczam informację z otwarcia ofert.

 

W dniu 16.10.2019 zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2, nr 4 i nr 5. Zapraszam po szczegóły

 

W dniu 18.10.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 1 oraz unieważnił zadanie nr 3.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Termin składania ofert/wniosków: 07-08-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Zadanie nr 1 32420000-3 urządzenia sieciowe
Zadanie nr 2 30213100-6 komputery przenośne
Zadanie nr 3 30232110-8 drukarki laserowe
Zadanie nr 4 32420000-3 urządzenia sieciowe
Zadanie nr 5 32420000-3 urządzenia sieciowe

None

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-07-04 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-07-09 10:22 Ostatnia zmiana: 2019-10-21 12:51
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP