Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadom. o wyborze najk. oferty nr spr. 9/2019

Lubliniec, dnia  06.02.2019 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Email: a.lukasik@ron.mil.pl

Nr sprawy 8/2019 

 

 

ZAWIADOMIENIE internet

 

Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na: „Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych o DMC poniżej 3,5 tony dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 8/2019

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986)  informuje o wyniku postępowania na:

 

Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych o DMC poniżej 3,5 tony  dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu – nr sprawy 8/2019” 

 

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 1-9/O/2019

RPM Spółka Akcyjna

ul. Niegolewskich 7,

42- 700 Lubliniec

 

Kryteria oceny ofert:

 

A: Cena części samochodowych : 40 pkt

Cena brutto oferty: 87.296,00  (PLN)                       / 40,00 pkt

 

B. Cena roboczogodziny : 20 pkt

Cena brutto roboczogodziny : 80,00 zł ( PLN )        / 20,00 pkt

 

C) Posiadanie własnej stacji diagnostycznej uprawnionej do wykonywania Okresowych Badań

Diagnostycznych OBT – 10 pkt

Tak* – 10 pkt                                                             / 10,00 pkt

Nie* – 0 pkt                                                               

 

D. Posiadanie własnego warsztatu blacharsko – lakierniczego  – 10 pkt

Tak *– 10 pkt

Nie* – 0 pkt                                                                / 0,00 pkt

 

E. odległość od siedziby Zamawiającego ( ul. Sobieskiego 35, 42- 700 Lubliniec ) do Wykonawcy

liczona w pełnych kilometrach zaokrąglonych w dół do drogach publicznych przy wykorzystaniu

aplikacji „ Google Maps „ – 20 pkt

 

a – do 5 km – 20 pkt *                                                 / 20,00 pkt

b – od 6 km do 10 km – 10 pkt *

c – powyżej 11 km – 0 pkt *

d – maksymalną liczbę 20 pkt otrzymuje przystępujący do przetargu podmiot który na własny koszt będzie odbierał oraz dostarczał pojazdy z/do siedziby Zamawiającego przed/po wykonaniu każdej naprawy/ usługi.  *

 

RAZEM: 90,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Na podstawie przeprowadzonych badań i oceny ofert w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa proponuje wybrać ofertę nr 1-9/O/2019, która przedstawia najkorzystniejsze warunki w zakresie kryterium: „cena” i pozostałych kryteriów.  Wykonawca otrzymał łącznie: 90,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

 

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena części samochodowych 40 pkt

B/ Cena roboczogodziny  20 pkt   

C/  Posiadanie własnej stacji diagnostycznej 10 pkt

D/ Posiadanie własnego warsztatu blacharsko - lakierniczego

10 pkt

E/ Odległość od siedziby Zamawiającego 20 pkt 

Punkty razem:

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 9/O/2019

RPM Spółka Akcyjna ul. Niegolewskich 7, 42- 700 Lubliniec

 

 

87.296,00 zł

80,00 zł

TAK

      NIE

Do 5 km

90,00

40,00

20,00

10,00

0,00

20,00

Oferta nr 2 – 10/O/2019

“’ Rafik Mazurkiewicz “ Nazim Spółka Komandytowa ul. Powstańców Śląskich 54, 42- 700 Lubliniec

187 390,00 zł

60,00 zł

        NIE

TAK

Do 5 km

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

DOWÓDCA

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

                                                                                         

 

Agnieszka ŁUKASIK  (261 101 450)

07.02.2019 r.

Zwrot do wyk, t: 2412,  nr spr 8/2019

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-02-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-11 09:54 Ostatnia zmiana: 2019-02-11 09:54
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP