Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

nr spr. 3/OIB/2019 Dostawa terminali polowych VTC

W załączeniu znajduje się ogłoszenie wraz z załącznikami do postępowania nr 3/OIB/2019 na "Dostawę terminali polowych VTC dla JW 4101 w Lublińcu". Zamowienie realizowane jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 131a) z obronnosci i bezpieczeństwa.Zapraszam.

 

W dniu 01.10.2019 r. odbyło się otwarcie wniosków w postępowaniu na "Dostawę terminali polowych VTC dla JW 4101 w Lublińcu". W załączeniu informacja z otwarcia wniosków.

 

W dniu 21.10.2019 r. Zamawiajacy otworzył oferty cenowe na Doostawę terminali polowych VTC dla JW 4101  w Lublińcu. W załączeniu informacja z otwarcia.

W dniu 21.10.2019 r. Zamawiajacy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W załączeniu informacja

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Termin składania ofert/wniosków: 01-10-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32232000-8

None

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-09-25 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-09-25 10:30 Ostatnia zmiana: 2019-10-22 15:11
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP