Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Informacja z otwarcia wniosków w postępowaniu nr 10/2019

                                                                                                                                           

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm) informuję:

   W postępowaniu nr 10/2019   „Dostawa aktywnych dedykowanych ochronników słuchu dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu „

Zostały złożone następujące wnioski:

Nr

wniosku:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:

Wniosek Nr 1 – 8/O/2019

„RADPOL” Spółka jawna

Bogusława Bogucki, Jerzy Popiel

Ul. Zielonogórska 4

45-315 Opole

Tel. 077 441-65-69

Fax 077 402-82-21

e-mail: radpol@radpol.pl

Wniosek Nr 2 – 17/O/2019

TRAP FORCE Sp. z o.o.,

Ul. Chodkiewicza 8,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel/fax. 044 725-27-70

E-mail: peltor@wojskowy.com

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

płk Michał STRZELECKI

 

 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-01-31 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-01-31 11:18 Ostatnia zmiana: 2019-01-31 11:18
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP