Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

„Przegląd i legalizacja aparatów nurkowych typu Amphora dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 39/2019

Witam, zapraszam do składania ofert w niniejszym postępowaniu. W załącznikch dokumentacja postępowania.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.10.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.10.2019 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 08-10-2019

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: p. Aleksandra Breguła-Wyraz Czas wytworzenia: 2019-09-30 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-09-30 08:39 Ostatnia zmiana: 2019-10-10 08:18
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP