Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Informacja z otwarcia ofert - numer sprawy 13/2019

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) informuję:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

176.500,00 zł brutto w tym:

Zadanie nr 1, 2 – 170.000,00 złotych brutto Pion Szkolenia

Zadanie nr  – 6500,00 złotych brutto Żandarmeria Wojskowa

 

Nr spr. 13/2019    Dostawa artykułów biurowych dla JW. 4101 w Lublińcu.

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną, terminem realizacji umowy i warunkami płatności:

Zadanie nr 1

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Termin realizacji   

Punkty

termin płatności

Oferta Nr 1 – 19/O/2019

Artim Sp. z o.o.,

Ul. Oleska 121,

45-231 Opole,

Tel. 077 40-30-500

Fax 077 40-30-539

107.955,32 zł.

Skrócony do 15 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt.

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 2 – 20/O/2019

PARTNER W BIURZE SP. Z O.O.,

Ul. Ogrodowa 5,

41-803 Zabrze

Tel. 032 376-05-60

Fax 032 376-05-61

106.212,75 zł.

 

Skrócony do 15 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 3 – 21/O/2019

Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J.

Anita Bakir, Iwona i Grzegorz Słabosz,

Ul. Wilsona 20/22,

42-200 Częstochowa

Tel. 034 361-48-03

Fax 034 360-62-02

99.189,47 zł.

 

Skrócony do 15 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 4 – 22/0/2019

Miranex Sp.z o.o.

Ul. Strzeszyńska 33

60-479 Poznań

Tel. 606 77 60 20

Fax. 61 27 97 652

103.323,90 zł.

 

Skrócony do 15 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 5 – 23/0/2019

LUKA Sp.z o.o.

Ul. Siemianowicka 7D

40-301 Katowice

Tel. 32 506-55-31

Fax. 32 506-55-30

84.231,02 zł.

 

Skrócony do 15 dni od momentu zawarcia umowy

40 pkt

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 6 – 24/0/2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS sp.z o.o.

Ul. Warszawska 363/365

42-209 Częstochowa

Tel. 34 360-41-68

Fax. 34 366-51-55

90.843,48 zł.

 

Skrócony do 15 dni od momentu zawarcia umowy

40 pkt

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

Zadanie nr 2

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Termin realizacji   

Punkty

termin płatności

Oferta Nr 1 – 19/O/2019

Artim Sp. z o.o.,

Ul. Oleska 121,

45-231 Opole,

Tel. 077 40-30-500

Fax 077 40-30-539

24.384,87 zł.

Skrócony do 15 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt.

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 3 – 21/O/2019

Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J.

Anita Bakir, Iwona i Grzegorz Słabosz,

Ul. Wilsona 20/22,

42-200 Częstochowa

Tel. 034 361-48-03

Fax 034 360-62-02

24.833,80 zł.

 

Skrócony do 15 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 6 – 24/0/2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS sp.z o.o.

Ul. Warszawska 363/365

42-209 Częstochowa

Tel. 34 360-41-68

Fax. 34 366-51-55

23.867,50 zł.

 

Skrócony do 15 dni od momentu zawarcia umowy

40 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

Zadanie nr 3

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Termin realizacji   

Punkty

termin płatności

Oferta Nr 1 – 19/O/2019

Artim Sp. z o.o.,

Ul. Oleska 121,

45-231 Opole,

Tel. 077 40-30-500

Fax 077 40-30-539

4.084,77 zł.

Skrócony do 10 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt.

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 3 – 21/O/2019

Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J.

Anita Bakir, Iwona i Grzegorz Słabosz,

Ul. Wilsona 20/22,

42-200 Częstochowa

Tel. 034 361-48-03

Fax 034 360-62-02

3.265,28 zł.

 

Skrócony do 10 dni od dnia zawarcia umowy

40 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Oferta nr 6 – 24/0/2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS sp.z o.o.

Ul. Warszawska 363/365

42-209 Częstochowa

Tel. 34 360-41-68

Fax. 34 366-51-55

3.772,92 zł.

 

Skrócony do 10 dni od momentu zawarcia umowy

40 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela Ochman Czas wytworzenia: 2019-02-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-06 13:47 Ostatnia zmiana: 2019-02-06 13:59
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP