Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadom o wyborze oferty najkorzystniejszej nr spr. 7/2019

Lubliniec, dnia  06.02.2019 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Email: a.lukasik@ron.mil.pl

Nr sprawy 7/2019 

 

ZAWIADOMIENIE internet

 

Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę dla baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 7/2019

 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986)  informuje o wyniku postępowania na:

 

Dostawę baterii  dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu – nr sprawy 7/2019” 

 

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Nr 3-6/O/2019

P.P.U.H. CONTENT Sp. z o.o.,

Al. W. Korfantego 66

40-161 Katowice

Cena: 35.916,00 zł / 100 pkt

RAZEM: 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Na podstawie przeprowadzonych badań i oceny ofert w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa proponuje wybrać ofertę nr 3-6/O/2019, która przedstawia najkorzystniejsze warunki w zakresie kryterium: „cena” i „skrócony termin realizacji”.  Wykonawca otrzymał łącznie: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

 

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Skrócony termin realizacji

Punkty razem:

Punkty

Punkty

Oferta Nr 1-3/O/2019

Firma Handlowo Usługowa FENIX

Joanna Dobrowolska

Ul. Broniewskiego 15

47-225 Kędzierzyn – Koźle

Tel. 077 48-325-25

e-mail: fhu6@wp.pl 

42.804,00 zł

 

Do 5 dni od dnia zawarcia umowy

0,00

0,00 0,00

Oferta Nr 2-5/O/2019

LEMAR Electric SP. z o.o.,

Ul. Katowicka 104

41-400 Mysłowice

Tel. 032 506-5290 wew. 117

e-mail: magdalena.kliminska@lemarelectric.pl 

54.747,30 zł

 

Do 10 dni od dnia zawarcia umowy

65,92

45,92

20,00

Oferta Nr 3-6/O/2019

P.P.U.H. CONTENT Sp. z o.o.,

Al. W. Korfantego 66

40-161 Katowice

Tel. 032 258-05-85

e-mail: office@content.katowice.pl 

35.916,00 zł

 

Do 5 dni od dnia zawarcia umowy

100,00

70,00

30,00

 

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

DOWÓDCA

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

 ________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

Agnieszka ŁUKASIK  (261 101 450)

06.02.2019 r.

Zwrot do wyk, t: 2412,  nr spr 7/2019

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-02-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-06 15:44 Ostatnia zmiana: 2019-09-12 12:43
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP