Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadom o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 49/2018 zad. nr 3

Lubliniec, dnia  27.12.2018 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

Tel. (+48) 261 101 450

Fax: (+48) 261 101 380

Email: a.lukasik@ron.mil.pl

Nr sprawy 49/2018

Zadanie nr 3 

 

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi medycyny pracy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” – nr sprawy 49/2018 – Zadanie nr 3

Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.)  informuje o wyniku postępowania na:

 

Usługi medycyny pracy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu – nr sprawy 49/2018” 

 

  1. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Gabinet Chorób Wewnętrznych

Lek. Med.  Maciej Nowicki

Ul. 3 Maja 3/39

42-700 Lubliniec

Tel. 602-69-24-62

Email: macnow9@wp.pl

A/ Cena  (100 pkt) – 50,00 zł za 1 badanie ;  100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę Gabinet Chorób Wewnętrznych z Lublińca spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ (pkt. 16.3 SIWZ).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

                       

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena  za 1 badanie

 

100 pkt

Punkty razem

Nr 7-123/O/2018

Gabinet Chorób Wewnętrznych

Lek. Med.  Maciej Nowicki

Ul. 3 Maja 3/39

42-700 Lubliniec

 

50,00 zł

 

 

 

 

100,00

 

  1. Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów.
  2. Zamówienie nie zostało unieważnione.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

DOWÓDCA

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

 

________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

                                                                                         

Agnieszka Łukasik (261 101 450)

27.12.2018 R.

Zwrot do wyk, t: 2412,  nr spr 49/2018

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2018-12-27 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-27 12:46 Ostatnia zmiana: 2018-12-27 12:46
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP