Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

nr spr. 1/OIB/2019

W dniu 24.06.2019 zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu na:

Dostawę wyposażenia i oprogramowania  dla  systemu teleinformatycznego  POLSOFNET dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu

Odpowiedź na zapytanie do treści ogłoszenia. W niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie -  treść oraz odpowiedź w załaczniku do postępowania.

W dniu 26.07.2019 r. odbyło się otwarcie wniosków w nieniejszym postępowaniu. Informacja wraz z podziałem na zadania znajduje się w załącznikach. zapraszam.

 

W dniu 16.09.2019 r. Odbyło się w siedzibie Zamawiającego otwarcie ofert cenowych na dostawę wyposażenia i oprogramowania dla systemu teleinformatycznego POLSOFNET. W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

 

W dniu 24.09.2019 r. Zamawiajacy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 6 i nr 7. Zapraszam do załączników po szczegółowe informacje

W dniu 07.10.2019 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dla zadania nr 3.

 

W dniu 16.10.2019 r. Zamwiajacy unieważnił zadanie nr 4 i nr 5 w niniejszym postępowaniu. W załącnzikach znajduje się informacja.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Termin składania ofert/wniosków: 26-07-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Zadanie nr 1 32420000-3 urządzenia sieciowe
Zadanie nr 2 32420000-3 urządzenia sieciowe
Zadanie nr 3 30213100-6 komputery przenośne
Zadanie nr 4 32232000-8 sprzęt wideokonferencyjny
Zadanie nr 5 30232110-8 drukarki laserowe
Zadanie nr 6 32420000-3 urządzenia sieciowe
Zadanie nr 7 32420000-3 urządzenia sieciowe

None

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-06-26 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-07-01 08:15 Ostatnia zmiana: 2019-10-16 12:00
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP