Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

37/2019 Usługa żywienia zbiorowego w systemie zleconym dla JW 4101 w Lublińcu

W dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z załącznikami dotyczące postępowania na Usługę żywienia zleconego w systemie zleconym dla JW 4101 w Lublińcu.

W dniu 06.08.2019 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

W dniu 13.08.2019 Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu. Informacja  o wyniku znajduje się poniżej.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 06-08-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55300000-3

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-07-29 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-07-29 13:46 Ostatnia zmiana: 2019-08-13 09:58
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP