Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 17/2019

                                                                  Lubliniec, dnia 04.03.2019r.           

Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 4101

42-700 Lubliniec,

ul. Sobieskiego 35

Nr sprawy 17/2019                                       

 Zawiadomienie -internet

     Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 17/2019”

 

            Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie

z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: „Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu z o s t a ł o    u n i e w a ż n i o n e   z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 7  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt. 7). Postępowanie jest niezgodne z art. 43 ust 1.

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

 

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ   

 

Izabela Ochman  (261 101  450)

04.03.2019 r.

Sprawa nr 17/2019

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela Ochman Czas wytworzenia: 2019-03-04 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-03-04 08:10 Ostatnia zmiana: 2019-03-04 09:56
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP