Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

nr spr. 36/2019 Dostawa technicznych środków materiałowych do broni dla JW 4101 w Lublińcu nr spr. 36/2019

W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę technicznych środków materiałowych do broni dla JW 4101 w Lublińcu. Poniżej znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

 

W dniu 02.08.2019 r. odbyło się otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. Poniżej znajduje się pełna informacja z otwarcia ofert.

 W dniu 07.08.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym przetargu zarówno dla Zadania nr 1 jak i dla Zadania nr 2. Zapraszam do załączników po szczegóły.

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 02-08-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35341000-6

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-07-24 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-07-24 14:07 Ostatnia zmiana: 2019-08-07 11:50
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP