Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

BIP

AUDYTOR

Poszukujemy osoby na stanowisko : AUDYTOR

– możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz

Umowa na okres próbny 3 m-ce, docelowo umowa na czas nieokreślony.

Wymagania :

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadająca wyższe wykształcenie.

Uprawnienia:

Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy
o finansach publicznych. – niezbędne!

Mile widziane:

- doświadczenie w zakresie audytu w sektorze finansów publicznych,

- komunikatywność oraz umiejętności pracy w zespole.

Ogólny zakres obowiązków:

- realizacja zadań zgodnie z planem audytu;

- ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz z obowiązującymi
w jednostce procedurami wewnętrznymi;

- ocena celowości, efektywności i skuteczności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

- ocena funkcjonowania kontroli zarządczej;

- analiza ryzyka podejmowanych działań;

- ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Wynagrodzenie brutto:

4500,00 + premia 15% + dodatek stażowy

Dokumenty : CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzające uprawnienia audytora

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Dokumenty można wysłać pocztą na adres:


JW Nr 4101, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „AUDYTOR”
lub złożyć w kancelarii jawnej.

 

– dokumenty można również złożyć na biurze przepustek w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „AUDYTOR”

Wszelkie pytania proszę kierować:

Do Wydziału Personalnego  , tel. 261-101-314

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-01-26 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-01-26 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-09-16 11:00
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP