Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Dowódca Jednostki Wojskowej udostępnia informacje będące w jego posiadaniu, stanowiące INFORMACJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764), na zasadach i warunkach określonych w/w ustawie oraz po uwzględnieniu przepisów wynikających z innych ustaw, w szczególności z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) i ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r. nr 173 j.t.).

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP