Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 maja 2018
FUNDACJA WSPIERAM CICHO I SKUTECZNIE
Wspieramy żołnierzy, ich rodziny i dzieci


Fundacja „WSPIERAM cicho i skutecznie” została zarejestrowana 29 listopada 2013 roku. Tworzą ją wyłącznie kobiety – w większości żony żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów. Przewodniczącą Zarządu Fundacji jest Pani Beata Tumidalska. Fundacja obejmuje swoją opieką rodziny żołnierzy oraz pracowników wojska Jednostek Wojsk Specjalnych, zarówno aktywnych zawodowo, jak i tych, którzy pozostają na rentach i emeryturach. Pomagając wojskowym rodzinom pośrednio wspiera trudną służbę naszych żołnierzy, pamiętając zawsze o haśle przyświecającym lublinieckim komandosom – "cicho i skutecznie".

 

Cele działalności:

 • wspieranie członków rodzin poległych i zmarłych komandosów,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu przewlekle chorych i niepełnosprawnych dzieci żołnierzy i pracowników wojska,
 • wpieranie rodzin komandosów i pracowników wojska zmagających się z przewlekłymi i ciężkimi chorobami oraz niepełnosprawnością członków ich rodzin,
 • udzielanie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym pochodzącym z rodzin wojskowych,
 • łagodzenie negatywnych skutków jakie dla członków wojskowych rodzin niosą misje żołnierzy poza granicami państwa,
 • wspieranie rodzin żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa,
 • zbudowanie „sieci dobrych ludzi” gotowych wspierać cicho i skutecznie.

 

Formy działalności:

 • zbiórki środków finansowych,
 • organizacja pomocy bezpośredniej,
 • organizacja przedsięwzięć o charakterze charytatywnym.


Pod opieką Fundacji "WSPIERAM cicho i skutecznie" znajduje się obecnie 12 podopiecznych – dzieci z rodzin żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów. Fundacja pomaga im wygrać z chorobą zbierając środki na ich leczenie i rehabilitację.

W celu jak najpełniejszej realizacji działań statutowych, Fundacja "WSPIERAM cicho i skutecznie" pragnie podejmować stałą współpracę z jednostkami Wojsk Specjalnych, instytucjami cywilnymi, placówkami medycznymi oraz firmami. 6 grudnia 2013 roku – podpisane zostało porozumienie z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Dokument podpisali: Prezes Zarządu Fundacji Beata Tumidalska oraz Dowódca JWK płk Wiesław Kukuła. Mając na uwadze potrzebę współdziałania w zakresie niesienia pomocy żołnierzom, pracownikom wojska oraz emerytowanym żołnierzom JWK, Fundacja oraz Dowódca JWK zobowiązali się do wspólnych działań wspierających Fundację w realizacji jej celów statutowych.

Wszelkie informacje na temat zasad udzielania pomocy, form wsparcia, a także formularz zgłoszeniowy dla Podopiecznych Fundacji znajdują się na stronie www.wspieram.mil.pl

 

Kontakt:

Fundacja "WSPIERAM cicho i skutecznie"
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
tel. +48 793 476 813
email: fundacja@wspieram.mil.pl
KRS 0000488709
Bank BGŻ: 74 2030 0045 1110 0000 0301 2660

 

generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP