Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 maja 2018
Wsparcie dla rodzin poległych żołnierzy
Nikogo nie zostawiamy samego


Pomoc psychologiczna dla rodzin weteranów i weteranów – poszkodowanych

Najbliżsi członkowie rodziny weterana – żołnierza lub weterana – poszkodowanego żołnierza  mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne są związane z działaniami poza granicami państwa.

 

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

 

Rozporządzenie MON w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu--żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 

Informacja o świadczeniach i innych należnościach przysługujących żołnierzom i pracownikom w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową lub wykonywaną pracą w polskich kontyngentach wojskowych

 

Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP