Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 maja 2021
OŚRODEK SZKOLENIA LĄDOWEGO CSzWS - KURS JATA 2021
10 czerwca 2021 roku - I etap na drodze do zostania żołnierzem Wojsk Specjalnych.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych prowadzi szkolenie sprawdzające oraz postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Wojsk Specjalnych spośród osób nie będących żołnierzami zawodowymi. (Szczegóły na stronie www. Centrum https://cszws.wp.mil.pl/pl/pages/kurs-jata-2021/)

 

W dniu 10 czerwca 2021 roku w Krakowie zostanie przeprowadzony I etap z trzyetapowego szkolenia sprawdzającego oraz jednocześnie postępowanie rekrutacyjne do służby kandydackiej na żołnierzy zawodowych Wojsk Specjalnych w ramach kursu JATA.

ETAP I - sprawdzian fizyczny:


Kandydaci powinni posiadać przy sobie: strój sportowy w tym strój pływacki (obowiązkowo czepek pływacki), przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.


Egzamin ze sprawności fizycznej ma na celu określenie ogólnej sprawności kandydata i obejmuje następujące konkurencje:

 • pływanie stylem dowolnym na dystansie 50 m – sposób rozpoczęcia pływania określi instruktor prowadzący egzamin, minimum przepłyniecie,
 • podciąganie się na drążku wysokim (technika siłowa) minimum 8M/5K,
 • skłony tułowia z leżenia tyłem w czasie 2' minimum 50M/50K,
 • bieg na dystansie 3000 m poniżej 13'30"M/14'45"K,
 • uginanie ramion na ławeczce 45M/30K ,
 • przysiady z piłką lekarską o masie 3kg odbijaną o ścianę w czasie 1'- minimum 30M/30K,
 • wskoki na skrzynię obunóż 30’’ – minimum 20M/20K,
 • bieg wahadłowy 10x10 - 31’’M/33’’K.

Na egzaminie spośród powyższych 8 konkurencji odbędzie się minimum  wybranych przez prowadzącego egzamin instruktora. Posłużą one jako narzędzie pomagające określić sprawność fizyczną kandydata. Jednocześnie informujemy, że kandydatury osób, które uzyskały wyniki wyższe od wskazanego minimum będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.


Bezpośrednio po sprawdzianie fizycznym przeprowadzone będą testy psychologiczne.

Po zaliczonym etapie kandydat(ka) zapraszany(a) jest do kolejnego.

ETAP II – badanie psychologiczne:

Badania psychologiczne obejmują psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną.

ETAP III – psychofizyczny sprawdzian terenowy:

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie II etap badań psychologicznych zostają zakwalifikowani do  kolejnego, który odbywa się w wybranym terenie (np. w trudnych warunkach górskich), gdzie poddawani są znacznemu obciążeniu psychofizycznemu. O wszelkich warunkach przystąpienia do tego etapu kandydaci informowani są przez instruktorów prowadzących bezpośrednio po zaliczonej rozmowie psychologicznej.

 

Po pomyślnym przejściu trzyetapowego szkolenia sprawdzającego oraz spełnieniu wymogów formalnych (opis w zakładce NABÓR ) kandydaci będą mieli możliwość przystąpienia do kursu JATA rozpoczynającego się 04.10.2021 r.

Zainteresowane osoby, spełniające wymagania do dnia 28 maja 2021 roku proszone są o uzupełnienie KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO CSzWS (dostępnego w zakładce PLIKI DO POBRANIAoraz napisanie LISTU MOTYWACYJNEGO ze wskazaniem w nim Jednostki Wojsk Specjalnych w której chciałyby służyć po ukończeniu kursu JATA oraz przesłanie tych dokumentów wyłącznie na adres mailowy Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych:


cszws.rekrutacja@ron.mil.pl

Kwestionariusz osobowy CSzWS do pobrania na stronie www Centrum: https://cszws.wp.mil.pl/pl/pages/kurs-jata-2021/

generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP