Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 marca 2020
Rekrutacja do JWK

PLIKI DO POBRANIA:

ETAP I - POSTĘPOWANIE WSTĘPNE:

1. ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA DO SŁUŻBY W JWK

2. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

3. OŚWIADCZENIA O NIEWNOSZENIU ROSZCZEŃ

4. OŚWIADCZENIE O PRZESŁANIU ANKIETY DO INNEJ JWS

ETAP II - SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:

1. WYMAGANIA DO: ZESPOŁÓW BOJOWYCH

2. WYMAGANIA DO: PODODDZIAŁÓW ZABEZPIECZENIA, KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH - WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA

ETAP IV – SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCIOWY – GRA TERENOWA

1. WYPOSAŻENIE – GRA TERENOWA - do 5 dób.

2. WYPOSAŻENIE – GRA TERENOWA - do 3 dób.

 

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP